Novi Travnik

nk novi travnik | 3/27/2013 | 0 komentariOSNOVNE KARAKTERISTIKE
Općina Novi Travnik se nalazi u središtu Srednjobosanskog kantona na nadmorskoj visini od 516 metara. Zauzima površinu od 232 km², uglavnom šumskog i planinskog, a djelomično ravničarskog terena, što iznosi 0,45% površine Bosne i Hercegovine Prema popisu iz 1991.godine u općini je živjelo 30.624 stanovnika. Novi Travnik je smješten , najvećim djelom u dolini rječice Grlonice, između planina Vilenice, Komara, Radovana i Vranice. Graniči s općinama : Travnik, Vitez, Bugojno, Fojnica i Gornji Vakuf-Uskoplje.

NASTANAK I NAZIV GRADA
Novi Travnik ili „Grad mladosti“, kako su ga njegovi građani rado i s ponosom nazivali nastao je 14.06.1949.godine na poljima sela Kasapovići, oformljen za radnike novoosnovane tvornice „MMK Bratstvo“, kada je i nazvan Novi Travnik (prema obližnjem gradu Travniku). 14. Lipanj/ juni je dan, kada se obilježava Dan općine.

KULTURNO-HISTORIJSKA OBILJEŽJA
Brojne gradine u dolini rijeke Grlonice na lokalitetu Rostovo-Sebešić, kao i nekropole stećaka svjedoče da je područje Općine naseljeno u kontinuitetu od predposvijesti do današnjih dana. U rimsko doba, kada se intenzivno vadila željezna ruda ovaj kraj je bio posebno značajan, te su tako i prva naseljena mjesta dobila simbolična imena Pećine i Ruda. Pored poljoprivrede, šumarstva, rudarstva i raznih obrta, razvijala se i jaka industrija (metaloprerađivački kapaciteti) izgradnjom poduzeća « Bratstvo». Trend razvitka je nastavljen sve do početka devedesetih godina prošlog stoljeća.. S razvojem industrije preporod doživljava i sam grad Novi Travnik, koji nastaje kao potpuno novo naseljeno mjesto, a samim tim postaje i prepoznatljiv kao mjesto s moderno riješenim urbanističkim i životnim sadržajem.

ZAŠTO DOĆI
Novi Travnik je prometno povezan glavnom državnom prometnicom, kroz središnju Bosnu, a krajem 2005. godine i službeno je pušten u promet magistralni put M 16-4 Novi Travnik-Bugojno, koji promet kroz središnju Bosnu skraćuje za 30 km. Pored bogatih prirodnih šumskih i riječnih potencijala, mogućnosti za bavljenje lovom i ribolovom i raznim sportsko-rekreacionim aktivnostima, grad Novi Travnik se svrstava u mladu i urbanu turistički poželjnu sredinu.


Category:

0 komentari

Novi komentari nisu dopušteni.